צביה בת ים

אולפנת צביה בת ים

משיב הרוח ומוריד הגשם- מה קורה אם טעינו?

התחלנו במוסף של שמיני עצרת לומר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילה, יהי רצון שנזכה לשנה גשומה מלאה בגשמי ברכה, בשורות טובות וגאולה שלימה.

לוח מבחנים

כיתה ז - לוח מבחנים

כיתה ח - לוח מבחנים

כיתה ט - לוח מבחנים

כיתה י - לוח מבחנים

כיתה יא - לוח מבחנים

כיתה יב - לוח מבחנים

טפסים להורים

טיול שנתי ז-ט

בשעה טובה ומוצלחת אנו יוצאים אי"ה לטיול השנתי. הטיול ייערך בע"ה בימים רביעי-חמישי , י"ב – י"ג במרחשון ה'תשע"ח(1-

הצהרת בריאות תשע"ח

הצהרת בריאות לשנה"ל ה'תשע"ח

גלריות

מאירועי היום

מהנעשה באולפנא

לוח אירועים

הלכות חג הסוכות

בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים לה'. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אשה לה', ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אשה לה', עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו".(ויקרא כ"ג, לד-לה-לו)

רשימת ספרי לימוד

כיתה י"ב ה'תשע"ח

רשימת הספרים כתה י"ב לשנה"ל ה'תשע"ח

כיתה י"א ה'תשע"ח

רשימת הספרים כתה י"א לשנה"ל ה'תשע"ח

כיתה י' ה'תשע"ח

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ח כיתה י'

כיתה ט' ה'תשע"ח

רשימת ספרי לימוד - כיתה ט' ה'תשע"ח

כיתה ח' ה'תשע"ח

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ח כתה ח'

WCAG 2.0 (Level AA)