צביה בת ים

אולפנת צביה בת ים

לוח אירועים תשע"ט

רישום לשבת אירוח אצל צוות האולפנא

הלכות צום עשרה בטבת

כניסת הצום: 4:59 צאת הצום: 16:57.

הלכות חנוכה

ערב תחילת בקשת גשמים

החל מיום שני בלילה מתחילים לבקש גשמים בתפילת העמידה.

גלריות תשע"ט

מסע תודעה תשע"ט

אולפיזמון תשע"ט- פתיחה

סרטון פתיחת אולפיזמון תשע"ט

שבת אולפנא שכבות עליונות-פרשת נח

קישוט כיתה

הכיתה הזוכה בקישוט כיתה תשע"ט היא: כיתה ח'2 של המורה מאיה

לוח מבחנים

טפסים להורים

הזמנה לאולפיזמון תשע"ט

מצ"ב הזמנה לאולפיזמון ולו"ז מכירת כרטיסים

אתרי שכבות

בין אדם לחבירו

משוב לתלמידות ערב שיח מהו"תי

משוב לתמידות ערב שיח מהות"י

רישום לשיעור אמונה

שיעור בנושא תפילות

רשימת ספרי לימוד

כיתה י"ב ה'תשע"ט

רשימת הספרים כתה י"ב לשנה"ל ה'תשע"ט

כיתה י"א ה'תשע"ט

רשימת הספרים כתה י"א לשנה"ל ה'תשע"ט

כיתה י' ה'תשע"ט

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ט כיתה י'

כיתה ט' ה'תשע"ט

רשימת ספרי לימוד - כיתה ט' ה'תשע"ט

כיתה ח' ה'תשע"ט

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ט כתה ח'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA