צביה בת ים

אולפנת צביה בת ים

הלכות חג החנוכה

"...כשעמדה מלכות יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך .. מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך......ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול."(מתוך תפילת "ועל הנסים"

לוח מבחנים

כיתה ז - לוח מבחנים

כיתה ח - לוח מבחנים

כיתה ט - לוח מבחנים

כיתה י - לוח מבחנים

כיתה יא - לוח מבחנים

כיתה יב - לוח מבחנים

טפסים להורים

מסע כיסופים- מכתב להורים

התקנת תוכנת נטספארק על המכשירים הניידים

אולפיזמון- מכתב להורים

שבת אולפנא חט"ע- שבת פרשת "ויגש"- מכתב להורים

מכתב להורים "שירות עם שליחות" שכבת יב'

שבת עולות- מכתב להורים

מסע תודעה- מכתב להורים

אירוע יט' כסלו- מכתב להורים

טופס לטיול שנתי י'-יא'

מצורף הטופס להורדה

טיול שנתי ז-ט

בשעה טובה ומוצלחת אנו יוצאים אי"ה לטיול השנתי. הטיול ייערך בע"ה בימים רביעי-חמישי , י"ב – י"ג במרחשון ה'תשע"ח(1-

הצהרת בריאות תשע"ח

הצהרת בריאות לשנה"ל ה'תשע"ח

גלריות

הכנות לאולפיזמון

חג הסיגד

טיול שנתי י-יא

טיול שנתי כיתות ז-ח

איסוף מצרכי מזון

שיחה רעות לוי

שיחה עם אורן זרגרי

ערב התעוררות

יום שיא מוערבות חברתית- שיחה עם איילת בידאני, גמח שמלות כלה

חשיפה לקבוצות מנהיגות

הכנת קישוטים לסוכה

יום פטירת רחל אימנו

ערב שיח מהותי

השבעה כיתה ז

מאירועי היום

מהנעשה באולפנא

לוח אירועים

מצגת לאספת תלמידות

תלמידות יקרות, כאן תמצאו את המצגת לעריכה לאספת תלמידות

משיב הרוח ומוריד הגשם- מה קורה אם טעינו?

התחלנו במוסף של שמיני עצרת לומר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילה, יהי רצון שנזכה לשנה גשומה מלאה בגשמי ברכה, בשורות טובות וגאולה שלימה.

בקשת גשמים

החל מיום חמישי בלילה מתחילים לבקש גשמים בתפילת העמידה.

הסטרטאפיסט הצעיר אליפות הסייבר

מצגת בראשית פרק ט"ו

רשימת ספרי לימוד

כיתה י"ב ה'תשע"ח

רשימת הספרים כתה י"ב לשנה"ל ה'תשע"ח

כיתה י"א ה'תשע"ח

רשימת הספרים כתה י"א לשנה"ל ה'תשע"ח

כיתה י' ה'תשע"ח

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ח כיתה י'

כיתה ט' ה'תשע"ח

רשימת ספרי לימוד - כיתה ט' ה'תשע"ח

כיתה ח' ה'תשע"ח

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ח כתה ח'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA