יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
דף הבית אודות ביה"ס אוזן קשבת פורומים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
על כל אדם מוטל חיוב להתנהג על פי הטבע בשמירת בריאותו והרווחת פרנסתו. אמנם עינינו הרואות, שהרבה עשו כן ולא הועילו, אף על פי שהתנהגו על פי הטבע, ושמרו מאד בריאותם, והשתדלו מאד להרויח בכל מיני חריצות, והעלו חרס בידם. ומזה חייב אדם להאמין ולזכור מה שאמרה תורה 'וזכרת כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל'. וכל מה שיארע לאדם על פי הטבע, אם טוב ואם רע, הכל הוא בגזרת א-ל עליון על פי מעשיו של אדם, אלא שאם יצא מן השורה וגרם רעה לעצמו על פי הטבע, אף שלפי האמת היה הדבר גזור עליו מן השמים מכל מקום הוא ייענש, ועתיד לתן את הדין על שעשה שלא כהוגן.
 
 
לוח אירועים תשע"ט
גלריות תשע"ט
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
חינוך חברתי
לוח אירועים
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
ערב שיח מהות"י תשע"ט
למידה בשעת חירום