יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית אודות ביה"ס אוזן קשבת פורומים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
הרבה איסורים יש ביום הזה, אך יש לזכור שכדאי הוא בית מקדשינו, שלפחות יום אחד בשנה, נתאבל ונסבול קצת למענו.

הלכות ט' באבהרבה איסורים יש ביום הזה, אך יש לזכור שכדאי הוא בית מקדשינו, שלפחות יום אחד בשנה, נתאבל ונסבול קצת למענו.איסור אכילה ושתיה*זמני הצום – שקיעה והפסקת אכילה ושתיה – 19:45. צאת שבת – 20:26 סיום הצום – 20:05.*בגלל שהצום הוא מדרבנן, יש מקום להקל במקרים מסויימים, כמו: חולים, מעוברות, מניקות, וכו'. יש להתייעץ עם רב פוסק בכל אחד מהמקרים (לפעמים יש לצום רק בלילה, לפעמים בכלל לא, וכו').איסור רחיצה*האיסור הוא על רחיצה של תענוג, וזה כולל אפילו להושיט אצבע במים. לכן, אם הידיים מתלכלכות – מותר לשטוף את המקומות המלוכלכים.* אסור לשטוף פנים ולצחצח שיניים בצום. אבל, מי שסובל הרבה, יכול להקל ולצחצח, בתנאי שיזהר שלא יכנס מים לגרון.* כשקמים בבוקר, וכשיוצאים מהשירותים, יש ליטול ידיים רק עד סוף האצבעות. בבוקר, כשהאצבעות קצות לחות (אחרי ניגוב, ולא רטובות ממש), אפשר להעביר על העיניים.איסור סיכה*אסור לסוך את הגוף בשמן או במשחה, לצורך תענוג. אבל לצורך רפואה – מותר.* אסור להשתמש באיפור, או שום מוצר קוסמטיקה אחר.* יש להחמיר לא להריח בשמים, או כל דבר אחר עם ריח טוב.איסור נעילת סנדל*אסור ללכת עם שום סנדל או נעל העשוי מעור.* יש שכתבו להחמיר בכל מנעל שנוח ללכת איתו, כמו סנדלי שורש, נעלי קדס, וכדו'.* נעלי בית ונעלי בד, שיש להם סוליה דקה ומרגישים איתם את הקרקע – מותר.איסור לימוד תורה*לימוד תורה משמח את ליבו של האדם – "פקודי ה' ישרים משמחי לב". לכן, אסור ללמוד תורה שמשמחת ב- ט' באב. מצד שני עדיין יש מצוה ללמוד תורה.*מותר ללמוד דברים ששייכים ל- ט' באב, כמו: מגילת איכה עם פירושים, מדרש איכה, אגדות על חורבן הבית, וכו', או דברים/ נבואות שעוסקים בפורענות לעמ"י. אפשר ללמוד גם הלכות ט' באב, וכן ללמוד מספרי מוסר, כיון שמגמתם לעורר את האדם לתשובה. **מי שרוצה, ניתן להתייעץ עם רבנים איזה ספרים/ פרקים בתנ"ך מותר ללמוד (הרבה מירמיה, חלק מיחזקאל, איוב, וכו').*לכתחילה אסור לקרוא תהלים ב- ט' באב.* אסור לקרוא ספרים מרתקים, עיתונים, מקצועות שונים, וכו', וכן לראות סרטים ותוכניות שאינם קשורים ל- ט' באב, כיון שהם מסיחים את הדעת מהאבילות. מאותה סיבה, אסור גם לטייל או להסתובב בקניון, וכדו'.*מותר להגיד את כל הנוסח של קריאת שמע על המטה, כיון שזה דרך תפילה ולא דרך לימוד.איסור שאילת שלום*אין לברך או לומר אחד לשני "שלום" כשנפגשים.* מי שלא מכיר את ההלכה, ואמר לכן "שלום", אין לפגוע בו, ועדיף לענות "בוקר/ ערב טוב" במקום "שלום", ובצורה כזאת שנראה שאנחנו עצובים וטרודים באבילות.ישיבה ושכיבה*בשינה, רצוי לשנות מעט כדי שירגישו באבילות – מזרון על הרצפה, או בלי כרית, וכדו'.* יש לשבת על הרצפה (או על כרית או שרפרף נמוך) כמנהג אבלים. דין זה נוהג: לאשכנזים – עד חצות היום, לספרדים – עד מנחה.* אפשר להתיר למעוברות, זקנים וכדו', שקשה להם לשבת על הרצפה, שישבו על כסא רגיל.דיני תפילה*לפי רוב הספרדים וחלק מהאשכנזים, אין אומרים את ברכת "שעשה לי כל צרכי" בברכות השחר, כיון שהכוונה היא לנעילת נעליים, שאסורה ב- ט' באב.* כמו ב- י"ז בתמוז, יש להוסיף "עננו" בתפילת העמידה – ספרדים בשחרית ומנחה, אשכנזים רק במנחה. מי ששכח – לא חוזר.* בתפילת מנחה מוסיפים את הפיסקה "נחם" בברכת "בונה ירושלים".מוצאי הצום תחילת שריפת בית המקדש היתה לקראת סוף ט' באב, ורובו נשרף ב- י' באב. לכן יש דינים השייכם גם ליום זה.* צריך לעשות הבדלה לפני שאוכלים! עדיף לעשות על מיץ ענבים (בגלל שעדיין יש איסור שתיית יין), אבל אם אין, אפשר לעשות על יין. רק המבדיל עצמו שותה מהכוס.* בגלל שהשנה הצום נדחה ל- י' באב, מותר כבר מיד אחרי הצום לעשות הכל רגיל (כביסה, רחיצה, מוזיקה, וכו'), חוץ מאכילת בשר ושתיית יין, שאסור עד למחורת בבוקר, בגלל האבילות של אותו היום.ילדים קטנים בצום*יש שמקפידים כבר מגיל 2-3 שלא ילכו על נעלי עור, מעין השתתפות באבילות, למרות שלא מבינים.* מגיל חינוך (בערך גיל 6), מחנכים אותם לשאר האיסורים (רחיצה, סיכה, לימוד דברים משמחים, וכו'), חוץ מאכילה ושתייה, שאין למנוע מהם. אפשר שיצומו רק בלילה. מגיל 9 ומעלה אפשר להתחיל לחנך אותם לצום שעות – לפי כוחם, אבל שלא יתענו כל היום.*אין לתת מאכלים מיוחדים לילדים שאוכלים, אלא דברים פשוטים בלבד, כדי לחנך אותם להתאבל עם הציבור. כל המתאבל על ירושלים – זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר: "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה".שנזכה לראות בשמחת ירושלים ובנחמתה בקרוב!!

 
 
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
חינוך חברתי
לוח אירועים
לוח אירועים תשע"ט  
לוח אירועים תשע"ח  
לוח אירועים - תשע"ז  
לוח אירועים - תשע"ו  
לוח אירועים - תשע"ה  
לוח אירועים תשע"ד  
לוח אירועים - תשע"ג  
לוח אירועים - תשעב  
לוח אירועים - תשעא  
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
למידה בשעת חירום