יום א', י’ באב תשע”ח
דף הבית אודות ביה"ס מקצועות לימוד אוזן קשבת גלריות פורומים טפסים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
 
 
עלון 8 - סוף שנת הלימודים ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 7 - פסח התשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 6 - טו' בשבט ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 5 - חנוכה ה'תשע"ו
קרא עוד...
"...כשעמדה מלכות יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך .. מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך......ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול."(מתוך תפילת "ועל הנסים"

חג החנוכה הדלקת הנרות * ה"כף החיים" כותב שיש להדליק נרות חנוכה ולברך בשמחה. בעל ה"בן איש חי" כותב: "בראש חודש וחנוכה ופורים יש יתרון ומעלה בבחינת הנשים, לכן צריכים הם להחליף בגדיהם, ולא ישארו בבגדי חול. גם אשה שיש לה תכשיטין של זהב – תלבשם באלו הימים, להורות על יתרון שיש באלו הימים בבחינה שלהם למעלה". יש לעשות זאת בזמן ההדלקה, שזה עיקר המצוה. גם גברים צריכים להתלבש כמו שרגילים לקבל אורחים. כל זה להורות כמה המצוה יקרה וחביבה לנו. אשה חייבת בנרות חנוכה, וכאשר גרות לבד חייבות להדליק לעצמן. ונהגו שנשים לא עושות מלאכה, לפחות חצי שעה מהדלקת הנרות. * יש שמדליקים בשקיעה, ויש שמדליקים בצאת הכוכבים. גם מי שמדליק בשקיעה, הכי טוב שהנרות ידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, לצאת ידי חובת כל השיטות (סה"כ כ- 50 דקות). ומי שמדליק בצאת הכוכבים, טוב להכין את הנרות מלפני כן, כדי שיוכלו להדליק מיד כשחוזרים מתפילת ערבית, שלא יעבור הזמן שראוי לכתחילה להדליק. ברכות * בליל ראשון ידליק נר אחד, ולפני שידליק יברך שלש ברכות: "להדליק נר חנוכה", "שעשה ניסים לאבותינו", ו "שהחיינו", ולאחר סיום שלש הברכות ידליק את הנרות. כשמברך "להדליק נר חנוכה" מלבד פשט הברכה, יכוון להדליק גם את התלהבות הלב בגודל הנס וישועת ה'. יש ספרים שכתוב לברך "להדליק נר של חנוכה", אבל כתבו שע"פ הפשט יש לברך "להדליק נר חנוכה", וע"פ הרמב"ם יש לברך "להדליק נר שלחנוכה (במילה אחת)". בפועל כל אחד יעשה כמנהג משפחתו, ואיך שברך – יצא ידי חובה. כשמברך "שעשה ניסים" יכוון גם על נס פך השמן וגם על נס המלחמות. לאחר הדלקת נר אחד לפחות יאמר: "הנרות הללו..." מיקום צריכים להדליק במקום שבו פרסום הנס גדול לבני הבית ורשות הרבים. תלוי באיזה קומה גרים. בבית קומות הפונה לרשות הרבים – יניח את הנרות בחלון שפונה לשם, ובלבד שיהיו הנרות בתוך עשרים אמה מרשות הרבים (9.6 מטר). לכן יש להדליק בחלון עד קומה שניה או שלישית בלבד (תלוי אם יש קומת כניסה שלא גרים בה או לא). מי שגר מעל עשרים אמה – יניח בפתח ביתו בטפח הסמוך לפתח, בצד שמאל (בצד שאין מזוזה). אם אין מזוזה – יניח בצד ימין. בכל מקרה רצוי להתייעץ עם רב, באיזה מקום עדיף להדליק. יש להניח את החנוכיה למעלה משלשה טפחים מגובה הרצפה, ומצוה להניחה פחות מגובה עשרה טפחים. ואם הניח מעל עשרה טפחים – יצא ידי חובה. מי שמניח על אדן החלון – מותר מעל עשרה טפחים מהרצפה. * מי שמתארח בבית מלון, כדאי להתייעץ לפני כן עם פוסק היכן עליו להדליק את נרות החנוכה. אורח מי שמתארח גם ללינה (כמו לשבת, וכדו'), יוצא ידי חובה עם בעל הבית, אבל עדיף לתת לו לפחות פרוטה להשתתף בשמן (10 אגורות ומעלה), או אם הוא לא רוצה, הוא יכול להקנות לאורח מהשמן שלו בחינם. מי שמתארח רק לסעודה/מסיבה לא יוצא ידי חובה בהדלקה באותו המקום! לכן יותר טוב להדליק בבית, להתנות שהשמן הוא רק עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים (אם הוא מדליק בזמן. או למשך חצי שעה אחרי שהדליק, אם הדליק אחרי הזמן). לאחר הזמן הזה (בערך 17:30 למי שהדליק בזמן) אפשר לכבות את הנרות וליסוע. ואם יצאו מהבית לפני זמן ההדלקה, צריך להדליק כשחוזרים הביתה בלילה. מי שמתארח בשבת, כעקרון יוצא בהדלקה של בעל הבית גם במוצאי שבת. אבל בגלל שיש דיעות שזה הולך איפה שישנו באותו הלילה, טוב להדליק כשמגיעים הביתה ללא ברכה. או, אפשר לכוון בפירוש שלא רוצים לצאת ידי חובה עם בעל הבית, ואז להדליק כשמגיעים הביתה, עם ברכה. שבת בערב שבת ידליק האיש נרות חנוכה, ואחר כך תדליק האשה נרות שבת. במוצאי שבת יעשה קודם הבדלה ואח"כ ידליק נרות חנוכה. יש להזדרז להדליק במוצש"ק כמה שיותר מוקדם, ולכן טוב להכין את כל מה שצריך למוצש"ק מלפני שבת, כדי שלא יתעכבו בהדלקה במוצש"ק. בערב שבת צריך לתת יותר שמן או נרות יותר גדולים, שידלקו עד לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. אם מדליקים לפני הדלקת נרות שבת, יוצא שנרות חנוכה צריכים לדלוק כשעה ועשרים דקות. הוספות בתפילה * בתפילת עמידה וברכת המזון מוסיפים "על הניסים". אם שכח ולא הזכיר: אם סיים לגמרי – לא חוזר. אם עוד לא הזכיר שם ד' בברכה - יחזור ויאמר על הניסים. אם כבר סיים את הברכה- בתפילה: יכול להגיד אחרי יהיו לרצון הראשון או לפני יהיו לרצון השני. אם שכח בברכת המזון: בהרחמן יזכיר "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו בן יוחנן..." * בכל שמונת ימי החג אומרים בתפילה הלל שלם.

 
 
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
טפסים להורים
מקצועות לימוד
גלריות
חינוך חברתי
אתרי שכבות
לוח אירועים
לוח אירועים תשע"ט  
לוח אירועים תשע"ח  
לוח אירועים - תשע"ז  
לוח אירועים - תשע"ו  
לוח אירועים - תשע"ה  
לוח אירועים תשע"ד  
לוח אירועים - תשע"ג  
לוח אירועים - תשעב  
לוח אירועים - תשעא  
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
עלון האולפנה
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
למידה בשעת חירום