יום ש', ט’ באב תשע”ח
דף הבית אודות ביה"ס מקצועות לימוד אוזן קשבת גלריות פורומים טפסים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
 
 
עלון 8 - סוף שנת הלימודים ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 7 - פסח התשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 6 - טו' בשבט ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 5 - חנוכה ה'תשע"ו
קרא עוד...
הצהרת בריאות לשנה"ל

הצהרה על מצב בריאותה של התלמידה – לשנת __________ אל: מחנכת הכיתה: ___________________________ מאת: הורי התלמידה: _________________________ _________________ __________ שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז כיתה אני מצהיר/ה כי: (נא לסמן Pליד הסעיפים המתאימים) q לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בבית הספר ומטעמו. q סוג דם של בתי: ________________________ q יש לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בבית הספר ומטעמו, כדלקמן: א. פעילות גופנית, ב. טיולים, ג. פעילות אחרת ____________________________________ § תיאור המגבלה _____________________________________________ ________________________________________________________ § מצורף אישור רפואי שניתן על ידי__________________________________ § לתקופה __________________________________________________ q יש לבתי מגבלה בריאותית כרונית ( כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד' ) מצורף אישור רפואי שניתן על ידי ____________________ לתקופה __________________ שם, כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית: ___________________________________________________________________ q אני מאשר/ת כי ידוע לי שמשרד הבריאות מחסן תלמידים בבית הספר לפי תכנית חיסונים הנקבעת על ידו והמתפרסמת בעיתונות לקראת כל שנת לימודים. q אני מאשר/ת מתן חסונים לבתי לפי תכנית זו. אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי למחנך הכיתה או לאחות בית הספר. q אני מתחייב/ת להודיע למחנך הכיתה או לאחות בית הספר אם אחד מבני המשפחה הגרים עם התלמיד סובל ממצב בריאותי הכרוך בדיכוי המערכת החיסונית ( כתוצאה ממחלה או מטיפול כימותרפי, למשל ) ועשוי להיות מושפע ממתן החיסון לתלמיד. q אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי בריאות לתלמידה תעבור בתי בדיקת רופאה, אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית-הספר. q אני מתחייב/ת להודיע למחנכת הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בתי. q אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי למורים המופקדים על הנושאים הכרוכים בכל הקשור למגבלה הבריאותית של בתי. _________________ _______________ ________________ תאריך שם ההורה חתימת ההורה שימו לב - טיפולי שיניים אנו מביאים לידיעתכם כי בתכם מבוטחת ע"י משרד החינוך במסגרת שירותי ביטוח תלמידים על נזקי שיניים. במקרה של פגיעה בשיניים יש להתקשר למנהלת המחלקה לביטוח התלמידים במשרד החינוך – 02/5602276 או 02/5602378. לא יתקבל החזר כספי על טיפול שלא במסגרת הביטוח. הצהרת בריאות.doc

 
 
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
טפסים להורים
טפסים תשע"ט  
טפסים תשע"ח  
טפסים תשע"ז  
טפסים תשע"ו  
טפסים תשע"ה  
מקצועות לימוד
גלריות
חינוך חברתי
אתרי שכבות
לוח אירועים
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
עלון האולפנה
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
למידה בשעת חירום