יום ש', ו’ באייר תשע”ח
דף הבית אודות ביה"ס מקצועות לימוד אוזן קשבת גלריות פורומים טפסים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
 
 
עלון 8 - סוף שנת הלימודים ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 7 - פסח התשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 6 - טו' בשבט ה'תשע"ו
קרא עוד...
 
עלון 5 - חנוכה ה'תשע"ו
קרא עוד...
רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ח כתה ח'

תנ"ך תנ"ך שלם חומש שמות – פירושי רש"י ומצודות ספר שופטים- פירושי רש"י ומצודות 4. הודעה על ספרים נוספים תימסר במהלך השנה 5. חוברות עבודה תירכשנה במרוכז בתחילת השנה. תושב"ע חמדת ימים / הרב פרנקל – המשך משנה שעברה אמונה יירכש במרוכז בתחילת שנה. הסתוריה קורות הדורות - מחורבן בית שני, עד תקופת הראשונים באשכנז / פ.רייסנר- הספר משנה שעברה. קורות הדורות- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח- ת"ט (חלק ב') / פ.רייסנר לשון והבעה מילון כיס "רב-מילים" / שווקה חוטבים לשון לכיתה ח', הוצאת רכס. גיאוגרפיה אטלס פיסי, מדיני וכלכלי/ משה ברוור כדור הארץ. סביבה. אדם/ מט"ח מדעים מדעי החומר לכיתה ח' – הוצאת מט"ח ספר נוסף יירכש במהלך השנה. מתמטיקה קבוצה א1- מתמטיקה משולבת/ מכון ויצמן למדע, חלקים א' וב' - מסלול כחול. מהדורה מעודכנת לשנת ה'תשע"ה ( לא תוכנית ניסוי) קבוצה א2- מתמטיקה משולבת/ מכון ויצמן למדע, חלקים א' וב' – מסלול כחול. מהדורה מעודכנת לשנת ה'תשע"ה ( לא תוכנית ניסוי) קבוצה ב'- קפ"ל לכיתה ח' חלקים א' וב'/ היחידה לחינוך מתמטי (לפי תכנית הלימודים החדשה) אנגלית הקבצה ספר לימוד הוצאה עבודת קיץ א1 לא למכור ספרים משנה שעברה (way to go) לעשות שלושה אנסינים ראשונים בחוברת Unseens 2. Grammar helper 3 ECB Unseens 2 חוברת ירוקה ECB א2 להישאר עם ספר דקדוק של כיתה ז' ECB UNSEENS 1 לסיים את החוברת. החוברת תילקח לבדיקה. Unseens 2 חוברת ירוקה ECB Live & Learn ספר ללא חוברת UPP ב1 Upgrade ספר וחוברת ECB Practise your Vocabulary 2 לסיים את החוברת ולהגיש בתחילת שנה.

 
 
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
טפסים להורים
מקצועות לימוד
גלריות
חינוך חברתי
אתרי שכבות
לוח אירועים
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
עלון האולפנה
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
למידה בשעת חירום