יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
דף הבית אודות ביה"ס אוזן קשבת פורומים אתר בוגרות שו"ת חדר מורים
רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ט כתה ח'

רשימת הספרים לשנה"ל ה'תשע"ט - כתה ח' תנ"ך תנ"ך שלם. חומש שמות – פירושי רש"י ומצודות. ספר שופטים- פירושי רש"י ומצודות. הודעה על ספרים נוספים תימסר במהלך השנה. חוברות עבודה תירכשנה במרוכז בתחילת השנה. תושב"ע פניני הלכה- הלכות ברכות / הרב מלמד הוצאת הר ברכה. אמונה יירכש במרוכז בתחילת שנה. הסתוריה קורות הדורות- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט חלק ב' / פ.רייסנר. לשון והבעה חוטבים לשון לכיתה ח', הוצאת רכס. גיאוגרפיה הודעה תימסר בתחילת השנה. מדעים מדעי החומר לכיתה ח' – הוצאת מט"ח יתכן וירכש ספר נוסף במהלך השנה. מתמטיקה קבוצות א1- מתמטיקה משולבת לכיתה ח' / מכון ויצמן למדע, חלקים א' וב' - מסלול כחול. מהדורה מעודכנת לשנת ה'תשע"ה ( לא תוכנית ניסוי) קבוצה א2- מתמטיקה משולבת לכיתה ח' / מכון ויצמן למדע, חלקים א' וב' – מסלול כחול. מהדורה מעודכנת לשנת ה'תשע"ה ( לא תוכנית ניסוי) קבוצה ב'- קפ"ל לכיתה ח' חלקים א' וב'/ היחידה לחינוך מתמטי (לפי תכנית הלימודים החדשה) אנגלית הקבצה ספר לימוד הוצאה עבודת קיץ א1 המורה סיון לא למכור ספרים משנה שעברה להכין שלושה אנסינים ראשונים בחוברת Unseens 2. Grammar helper 3 ECB Unseens 2 חוברת ירוקה ECB א2 המורה להבה לא למכור ספרים משנה שעברה להכין שלושה אנסינים ראשונים בחוברת Unseens 2. Unseens 2 חוברת ירוקה ECB UPP ב1 המורה אורפז ספר משנה שעברה Meitzav Practice 8th grade (צבע חום ואפור) ECB עבודה תנתן על ידי המורה ג המורה ליטל Meitzav Practice 8th grade (צבע חום ואפור) ECB כיתה ח תשעט.doc

 
 
לוח אירועים תשע"ט
גלריות תשע"ט
אודות ביה"ס
לוח מבחנים
חינוך חברתי
לוח אירועים
פורומים
והגית בו יומם ולילה
שו"ת ממוחשב
פרשת שבוע
ספריה
מוסר יומי - מתוך פלא יועץ
אינטרנט בטוח
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
ארכיון
רשימת ספרי לימוד
ערב שיח מהות"י תשע"ט
למידה בשעת חירום